Naar hoofdcontent gaan

Naleven van wettelijke verplichtingen

Overheids- en industrieregelgeving

De biotherapieën van CSL Behring worden geproduceerd in de allermodernste faciliteiten, onder strenge, gecontroleerde condities. Elke stap van het productieproces draagt bij aan de veiligheid van de producten. CSL Behring voldoet aan alle wettelijke regels in de landen waar wij producten produceren en in de handel brengen. In de Verenigde Staten gaat het hierbij om de Clinical Laboratory Improvement Act (CLIA); en de Occupational Safety and Health Act (OSHA). In Europa houden wij ons onder andere aan de vereisten vastgesteld door het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency) alsmede aan de vereisten gespecificeerd door elk van de afzonderlijke landen waarin we actief zijn.


Een bijwerking melden
BEL-CRP-0185 01/2024