Naar hoofdcontent gaan
)

R&D-mogelijkheden

Uitstekende prestaties op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Het is de missie van CSL Behring om innovatieve behandelingen te ontdekken, te ontwikkelen en te leveren, die de levenskwaliteit van patiënten verbeteren. Onze wetenschappers en onderzoekers worden erkend vanwege hun bijdragen aan de ontwikkeling van doorbraakgeneesmiddelen die de mogelijkheid bieden om wereldwijd miljoenen patiënten te helpen.

Wij zijn de patiënten, vrijwilligers en onderzoekers die deelnemen aan de klinische onderzoeken voor het testen van onze potentiële biotherapieën zeer dankbaar. Al deze bijdragen hebben ertoe geleid dat we deze ziektes beter begrijpen en kunnen behandelen.

De R&D-mogelijkheden van CSL Behring zijn gericht op 3 hoofdgebieden:

werknemer plasma scannen

Plasmatherapieën

De activiteiten van CSL Behring op het gebied van klinisch onderzoek maken producten wereldwijd beschikbaar voor patiënten en identificeren nieuwe therapeutische gebruiksmogelijkheden voor plasma-eiwitten.

Als toonaangevende fabrikant en ontwikkelaar van therapeutische behandelingen die afgeleid zijn van menselijk plasma, zet CSL Behring zich in voor het handhaven van de hoogste normen inzake productveiligheid en het continu verbeteren van de effectiviteit van de productie. De onderzoeksprogramma’s van CSL Behring zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe plasma-eiwitproducten met verbeterde werkzaamheid en meer gebruiksgemak.

R en D onderzoekers

Recombinante eiwitten

Wij hebben uitgebreide ervaring op het gebied van de productie, de klinische ontwikkeling en de toepassing van recombinante stollingsfactoren.

Wij ontwikkelen ook expertise ter ondersteuning van de productie en het testen van nieuwe recombinante eiwitten, waaronder monoklonale antilichamen (MAb’s) voor de behandeling van ontstekingen.

Gentherapie

Via de recente aankoop van Calimmune, Inc. is CSL Behring nu gericht op de ontwikkeling van ex-vivo hematopoiëtische stamcel (HSC) gentherapie die het potentieel heeft om een aanzienlijk voordeel te bieden aan patiënten die momenteel lijden aan ongeneeslijke, genetische ziekten. 

De technologie heeft ook het potentieel om te worden gebruikt bij behandelingen voor een breed scala aan andere zeldzame ziekten die een aanvulling zouden betekenen voor ons bedrijf.

R&D-mogelijkheden

Deze mogelijkheden bestaan bij onze innovatieve immunoglobulinen, gespecialiseerde plasmaproducten, hemofilieproducten, doorbraakgeneesmiddelen en behandelingen bij transplantatie.

Immunoglobulinen

R&D biedt ondersteuning aan CSL Behring's toonaangevende immunoglobuline (Ig)-franchise. Onze inspanningen op dit gebied zijn gericht op nieuwe indicaties voor onze bestaande intraveneuze en subcutane producten, het verkennen van nieuwe moleculen en nieuwe technologieën voor het bieden van opties en het verfijnen van onze formulerings- en zuiveringsprocessen.

Wij hebben onlangs een exclusieve onderzoekssamenwerking en wereldwijde licentieovereenkomst aangekondigd met Momenta Pharmaceuticals, Inc. voor de ontwikkeling en het in de handel brengen van hun recombinante Fc multimere eiwitten voor het onder controle brengen van ontstekingen. De overeenkomst omvat Momenta’s nieuwe M230-product, waarvan is aangetoond dat dit de sterkte en werkzaamheid evenaart van lg in aanzienlijk lagere dosis in diermodellen van auto-immuunziekten.

Hemofilie- en stollingsproducten

R&D heeft een bijdrage geleverd aan belangrijke vooruitgang in de afgelopen jaren met de lancering van nieuwe recombinante coagulatiefactorgeneesmiddelen. R&D richt zich op het verfijnen/verbeteren van onze bestaande stollingstherapieën en het ontwikkelen van nieuwe op eiwit gebaseerde therapieën voor de behandeling van stollingsstoornissen. De belangrijke focus hierbij is het verhogen van de levenskwaliteit van de patiënt.

Transplantatie

CSL Behring zet zich in voor het ontwikkelen van therapieën voor patiënten met zeldzame en levensbedreigende aandoeningen. Wij zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten op het gebied van de transplantatie van organen. Orgaantransplantaties mislukken soms en het orgaan wordt uiteindelijk afgestoten, ondanks dat de transplantatie in eerste instantie succesvol was.
CSL Behring doet onderzoek naar het gebruik van bestaande immuundeficiëntie- en ontstekingsbehandelingen waaronder Privigen® voor het verbeteren van deze resultaten.

onderzoeker

Doorbraakgeneesmiddelen

R&D verbetert de klinische en technische inzichten met als doel het ontwikkelen van (op eiwit gebaseerde) behandelingen waaraan een aanzienlijke behoefte is. CSL Behring heeft momenteel nieuwe behandelingen in het vooruitzicht die gericht zijn op de vermindering van de hogere incidentie van vroege terugkerende cardiovasculaire voorvallen in de dagen en weken na een hartaanval. We zijn ook bezig met de ontwikkeling van nieuwe monoklonale antilichamen, waaronder een humaan antilichaam dat G-CSF-activiteit voor de behandeling van ontstekingsziekten neutraliseert; en een diabetesbehandeling die de opname van onder andere vetzuren onder controle houdt.

Gespecialiseerde producten

Er worden belangrijke werkzaamheden verricht voor het verder aantonen van het medisch belang en de medische waarde van CSL Behring’s gespecialiseerde en van plasma afgeleide producten voor de behandeling van alfa-1-antitrypsinedeficiëntie en een therapie die de effecten tegengaat van vitamine-K-antagonisten (bijvoorbeeld coumarine) voor bloedingen die gerelateerd zijn aan te sterke antistolling en voor patiënten bij wie dringend een operatie nodig is.